Việt Luật LS Nguyễn Liên Chuyên Gia Tư vấn Luật Hàng Đầu

nhận giá

Đơn vị tư vấn luật hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp, thành lập công ty trọn gói, tư vấn đầu tư nước ngoài, kế toán thuế, sở hữu trí tuệ, VSATTP, mã số mã vạch, thương hiệu, nhãn hiệu với gần 15 năm kinh nghiệm

Thông tư 16/2016/TTBKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển

nhận giá

Dec 16, 2016 · Thông tư 16/2016/TTBKHĐT hướng dẫn việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc phạm vi Điều chỉnh quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điểm b, Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐCP.

TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

nhận giá

Đề xuất dự án đầu tư bao (hình thức Giao đất, cho thuê đất): gồm các nội dung nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng

Thủ tướng ra chỉ thị cấp bách ''giải cứu'' doanh nghiệp chịu

nhận giá

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền

ĐẤU THẦU Phần mềm khai thác thông tin thầu

nhận giá

ĐẤU THẦU Phần mềm khai thác thông tin thầu DauThau là hệ thống phần mềm khai thác và cung cấp thông tin mời thầu thế hệ mới dành cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tìm kiếm, săn thông tin thầu từ khi nó chưa được công bố và theo dõi quá trình mời thầu, đấu thầu

Xây lắp Thông tin đấu thầu ĐẤU THẦU Phần mềm

nhận giá

Thông báo mời thầu đầu tư (click vào đây để ghi rõ đề xuất) Nguồn dữ liệu được phần mềm tổng hợp tự động từ nguồn dữ liệu công khai trên Hệ thống đấu thầu điện tử của Trung tâm mời thầu Quốc gia. Bản quyền dữ liệu thuộc về Trung tâm mời thầu

Kích cầu đầu tư công và Dự án BT sẽ được quản chặt hơn

nhận giá

Bổ sung tại khoản 6 Điều 20 (Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi) về dự kiến sử dụng tài sản công, quyền khai thác, kinh doanh công trình, dịch vụ để thanh toán cho nhà đầu tư đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BT.

Tư vấn giám sát thi công xây lắp Thông tin đấu thầu

nhận giá

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Trần Lê C.O, mời thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp: Ngân sách thành phố (click vào đây để ghi rõ đề xuất) Nguồn dữ liệu được phần mềm tổng hợp tự động từ nguồn dữ liệu công khai trên Hệ thống đấu thầu

Thông tư 04/2017/TTBKHĐT lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống

nhận giá

Thông tư 04/2017/TTBKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Xếp hạng nhà thầu là gì ? Ba nhà thầu tham gia hai nhà

nhận giá

Tôi đang chấm thầu nhưng gặp một việc vướng mắc như sau: có 3 nhà thầu có hồ sơ đề xuất, nhưng khi chấm biểu đánh giá năng lực và kinh nghiệm nhà thầu thì 02 nhà thầu không đạt và đã bị loại. Chỉ còn 01 nhà thầu đạt và tiếp tục chấm các biểu tiếp theo đều đáp ứng yêu cầu.

Thông tư 11/2019/TTBXD xác định giá ca máy thi công xây

nhận giá

Nhà thầu tư vấn lập dự toán xây dựng có trách nhiệm đề xuất giá ca máy chưa được công bố hoặc đã công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình để lập dự toán và đảm bảo tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ tài liệu

Xem xét hợp đồng tương tự để tính năng lực kinh nghiệm như

nhận giá

Theo đó, chủ đầu tư cần xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng yêu cầu tất cả các nhà thầu tham dự sơ tuyển kê khai các hợp đồng tương tự đã hoàn thành trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến trước thời điểm đóng sơ tuyển để xem xét, đánh giá về kinh

Quyết định 1901/QĐBKHĐT 2019 công bố thủ tục hành chính

nhận giá

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Mẫu số 3 Phụ lục 2 Thông tư 04/2019/TTBKHĐT. l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

Thông tư 05/2018/TTBKHĐT hướng dẫn lập báo cáo đánh giá

nhận giá

Thông tư 05/2018/TTBKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

nhận giá

Trường hợp không có nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đáp ứng yêu cầu của gói thầu thì bên mời thầu cần báo cáo chủ đầu tư để xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng cho phép các nhà thầu không phải doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tham dự thầu.

Thông tư 34/2018/TTBCT nghiệm thu đất đá bóc trong khai

nhận giá

b) Đất đá phát sinh do quá trình khai thác bị trượt lở, gây ảnh hưởng đến các tầng, moong khai thác, đường vận tải, rãnh thoát nước, bắt buộc phải bốc đi để đảm bảo sản xuất thì được tính vào khối lượng đất đá bóc thực hiện trong kế hoạch năm.

Toàn văn điểm mới Luật đấu thầu 2013 DanLuat

nhận giá

Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá

HoREA đề xuất tiêu chí đấu thầu khi đầu tư nhà ở xã hội

nhận giá

HoREA đề xuất tiêu chí đấu thầu khi đầu tư nhà ở xã hội 14/01/2020 Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề xuất, khi đấu thầu nên có chính sách giảm lợi nhuận định mức đầu tư nhà ở xã hội.

Quy định về thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu trong đấu thầu

nhận giá

Hồ sơ dự thầu là loại hồ sơ chuyên biệt dùng để tham gia đấu thầu dự án, thường là dự án xây dựng, là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và

Tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức Mẫu số: 01ĐKTCT

nhận giá

Đăng ký xuất nhập khẩu: sau đó phải kê khai vào phần "Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí" mẫu số 01ĐKTCTBK05 (đối với hợp đồng dầu khí). Mời các bạn vào trang tải để xem chi tiết nội dung tờ khai đăng ký thuế dùng cho tổ chức!

Thông tư 11/2019/TTBKHĐT cung cấp, đăng tải thông tin về

nhận giá

Thông tư số 11/2019/TTBKHĐT. Thông tư 11/2019/TTBKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Dự thảo Thông tư về đấu thầu sản phẩm dịch vụ công

nhận giá

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐCP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Thủ tục chỉ định thầu thông thường đối với gói dịch vụ tư vấn

nhận giá

Đầu tiên, bên mời thầu phải lập hồ sơ yêu cầu. trong trường hợp này bên mời thầu vẫn phải lập Hồ sơ yêu cầu để đánh giá hồ sơ đề xuất. Chuyên viên tư vấn: Luật Dương Gia. Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin các dịch vụ tư vấn đấu thầu, pháp

Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng và thành lập ban

nhận giá

"Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ

Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành theo Thông tư 03/2015

nhận giá

Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành theo Thông tư 03/2015/TTBKHĐT.[24/06/15] Bao gồm 2 mẫu hồ sơ: Mẫu số 01 áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ Mẫu số 02 áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu

Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng tại

nhận giá

Jun 21, 2019 · + Các dự án quan trọng quốc gia chủ đầu tư phải lập báo cáo đầu tư trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư. – Thực hiện đấu thầu, và xin phép đầu tư 9 views Mẫu hồ sơ dự thầu tư vấn thiết k

Tham luận Quản Lý Dự Án Đầu Tư Công Bài Giảng Mẫu

nhận giá

Nghiên cứu đề xuất sáng kiến đầu tư Nghiên cứu tiền khả thi Nghiên cứu khả thi Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tham luận Quản Lý Dự Án Đầu Tư Công, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click sử dụng đất đai, chế độ khai thác và sử dụng tài nguyên quốc

Thông tư 11/2016/TTBKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu

nhận giá

Thông tư 11/2016/TTBKHĐT hướng dẫn việc lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) đối với gói thầu của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Luật đấu thầu và phù hợp để áp dụng hình thức EPC.

Tin tức đầu tư, kinh tế cập nhật 24h baodautu.vn

nhận giá

Báo Đầu tư Online Baodautu.vn: Tin tức kinh tế, đầu tư, bất động sản, dự án FDI, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, doanh nghiệp doanh nhân Đấu thầu Đấu giá Dựa trên đề xuất của Sở Du lịch Tp.HCM, UBND Thành phố đã ra quyết định về việc tạm ngưng tiếp

Nguyên tắc và giới hạn trong việc làm rõ hồ sơ dự thầu

nhận giá

Nhà thầu được tự làm rõ về năng lực, kinh Nguyên tắc làm rõ hồ sơ dự thầu Theo phản ánh của bà Hồ Thị Vỹ Hà, hiện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đang thực hiện xét gói thầu thi công, hình thức đấu thầu rộng rãi, với 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIỆT NAM Nhà

nhận giá

Nguồn dữ liệu được phần mềm tổng hợp tự động từ nguồn dữ liệu công khai trên Hệ thống đấu thầu điện tử của Trung tâm mời thầu Quốc gia. Bản quyền dữ liệu thuộc về Trung tâm mời thầu Quốc gia (Bộ kế hoạch và đầu tư) và các đơn vị liên quan.

Mẫu đấu thầu thỏa thuận liên danh Download .vn

nhận giá

Mẫu đấu thầu thỏa thuận liên danh, Mẫu đấu thầu thỏa thuận liên danh. download .vn Download văn bản để xem thêm chi tiết. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Thông tư 04/2017/TTBKHĐT quy định lựa chọn nhà thầu qua

nhận giá

Nov 15, 2017 · Căn cứ tình hình thực tế, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể chỉnh sửa các biểu mẫu dưới dạng webform trên Hệ thống nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên tham gia vào hoạt động lựa chọn nhà thầu qua mạng, giảm thủ tục hành chính

Bản mẫu hướng dẫn hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh

nhận giá

Mẫu hướng dẫn chào hàng cạnh tranh đầy đủ, chi tiết dành cho kế toán các đơn vị hành chính nhà nước như trường học, xã, phường, thị trấn, các cơ quan có nhu cầu mua sắm tập trung mà chưa có kình nghiệm, chưa có hồ sơ

Thông tư số 68/2012/TTBTC quy định việc đấu thầu để mua

nhận giá

Thông tư 68/2012/TTBTC của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân

Các bước trong đấu thầu EPC Quản lý chi phí xây dựng

nhận giá

Trong trường hợp này, nếu Tổng thầu EPC có những đề xuất mới về thiết kế nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu đối với dự án, gói thầu thì Chủ đầu tư phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về những đề xuất này.

Có được bổ sung tài liệu sau khi mở thầu

nhận giá

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau: Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ

Thông tư 06/2017/TTBKHĐT cung cấp thông tin về đấu thầu

nhận giá

Dec 05, 2017 · Thông tư 06/2017/TTBKHĐT về quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lộ trình đấu thầu qua mạng

nhận giá

Để khắc phục hạn chế và tồn tại trong triển khai đấu thầu qua mạng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số nhóm giải pháp như: xây dựng theo

Quy trình lập hồ sơ dự thầu Tải File hồ sơ dự thầu mẫu

nhận giá

Quy trình lập hồ sơ dự thầu, hay tìm một số mẫu hồ sơ dự thầu.. Là thắc mắc của nhiều bạn mới xin việc vào làm các công ty xây dựng, công ty vật liệu xây dựng. Hay những bạn là chủ doanh nghiệp mới tập tành trong việc đấu thầu dự án.

Mẫu quy chế mua sắm vật tư và xây dựng cơ bản TACA

nhận giá

Quy chế mua sắm vật tư và xây dựng cơ bản như thế nào? Cần có những nội dung gì? Quyết định ban hành quy chế mua sắm vật tư và xây dựng cơ bản ra sao? Học viện TACA xin chia sẻ tới các bạn chi tiết bản tham khảo bên dưới CÔNG TY []

Các bước lập dự án đầu tư xây dựng và ban quản lý dự án

nhận giá

Dự án đầu tư là gì, sơ đồ giai đoạn các bước, thủ tục, nội dung, chi phí thẩm định, làm dự án, nghị định lập ban quản lý dự án đầu tư xd., I. Dự án đầu tư xây dựng 1. Dự án đầu tư xây dựng là

Nghị định 63/2014/NĐCP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa

nhận giá

Theo Nghị định số 63/2014/NĐCP hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp có hình thức chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp và chỉ

Bộ KHĐT giải đáp các vướng mắc về đấu thầu qua mạng

nhận giá

Theo quy định tại Khoản 15, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐCP, chủ đầu tư xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm các mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo hướng tiếp tục đánh giá HSDT của nhà thầu này.

Thông tư 31/2016/TTBYT Quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời

nhận giá

Thông tư 31/2016/TTBYT quy định mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền sử dụng vốn NN, nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác và tại cơ sở y tế tư nhân sử dụng nguồn quỹ BHYT. Ngoài quy định của Thông tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân